Ik pa laikam

Держите новый оборот: ik pa laikam — время от времени.

Dzīvē mums ik pa laikam ir jāpiedzimst no jauna, lai dzīve paliktu dzīva. В жизни мы должны время от времени рождаться заново, чтобы сохранить жизнь.

Ik pa laikam džinsi iegūst jaunas formas un krāsas. Время от времени джинсы приобретают новые формы и цвета.

Droši vien

Одно из выражений, которые стоит запомнить. Оно довольно часто встречается в текстах, и при этом его нельзя перевести дословно, зная по оттельности оба слова.

Droši vien — наверное, вероятно (видимо, возможно, может быть).

Несколько примеров с Wikitionary:

Droši vien būs lietus ― it is possibly going to rain.

Mēs droši vien nokavēsim ― we will possibly be late.

Nebūs ērti traucēt inženieri darbā; viņš droši vien ļoti aizņemts ― it will not be convenient to disturb the engineer at work; he is probably very busy.

Neaismirstama pieredze

Полезная и хорошая фраза, хотя и содержит слово, которое выглядит сложным.

Neaizmirstama pieredze — незабываемый опыт.

Но на самом деле все просто. Ne-aizmirst-am-a.

Можете употребить в разговоре про свою поездку в Латвию, например 🙂